Senast publicerat 16-04-2021 18:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
232/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.02.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareEeva  VartioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021.

Första behandlingen

08.03.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad04.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utkomstskydd för arbetslösaföretagarecoronavirussmittsamma sjukdomararbetsmarknadsstödföretagsverksamhetarbets- och näringsbyråerarbetssökande