Senast publicerat 26-01-2023 10:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 111/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1101/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om utseende av organisationer som främjar konsumenters kollektiva intressen till godkända enheter
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1102/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om grupptalan
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1103/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1104/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 2 och 15 § i lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1105/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.07.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki JauhiainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.

Första behandlingen

01.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 111/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 111/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.09.2022
Behandlingen avslutad30.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

konsumentskyddkonsumenträttbefogenheterkäromålförbudnäringsidkaremarknadsrättgrupptalankonsumentombudsmänföreningarrättegångrättegångskostnaderfinansieringEU-direktivEuropeiska unionen