Senast publicerat 05-01-2021 14:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 113/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av spårtrafiklagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1254/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1255/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.08.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandetrafikrådRisto SaariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.

Första behandlingen

17.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 113/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 113/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.09.2020
Behandlingen avslutad12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

tillstånd (lov)säkerhet och trygghetregisterspårbunden trafikmaterieljärnvägarförareförordningarEuropeiska unionenTransport- och kommunikationsverket