Senast publicerat 12-01-2018 13:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 118/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2016
Författningssamlingen
1584/2015
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.11.2015UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerAlexander StubbStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.11.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

24.11.2015
Ärendet bordlagt till plenum 26.11.2015.

Remissdebatt

26.11.2015
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.11.2015
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2015.

Enda behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

15.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

17.12.2015
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

18.12.2015
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2016 i propositionerna RP 30, 118/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 246 och 292/2015 rd. Riksdagen godkände utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—245, 247—291 och 293—362/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2015
Behandlingen avslutad10.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterinvandrarefastighetertrafikpolitikuppsägningbostadsbidrag