Senast publicerat 02-01-2023 12:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 122/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1012/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.09.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådJarmo HuotariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022.

Första behandlingen

22.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 122/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

25.11.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 122/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.09.2022
Behandlingen avslutad17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

distansarbetearbetsolycksfalltjänstemän (offentligt anställda)arbetstagarestatenpersonal