Senast publicerat 03-01-2023 11:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 129/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1036/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.09.2022Undertecknaremiljö- och klimatministerMaria OhisaloUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådMatleena HaapalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.11.2022.

Första behandlingen

15.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 129/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 129/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.09.2022
Behandlingen avslutad10.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

boenderådgivningtjänster (service)kommunersamkommunerstatsbidragsocial servicebostadslöshethyresbostäderinsolvenskonsumentrådgivningFinansierings- och utvecklingscentralen för boendet