Senast publicerat 25-11-2022 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 131/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
Stadfäst
11.11.2022
Författningssamlingen
901/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådPäivi Tiainen-HyrkäsStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

14.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.10.2022.

Första behandlingen

18.10.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 131/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 131/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.10.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.10.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.10.2022
Behandlingen avslutad13.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

välfärdsområdenpersonalrättegångstraffprocesscivilprocessskadeståndrättegångskostnaderavgifterjämlikhetkommuner