Senast publicerat 14-06-2021 12:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 133/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
490/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
491/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
492/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
493/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
494/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådKirsi TaipaleStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.5.2021.

Första behandlingen

06.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.10.2020
Behandlingen avslutad09.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

samfällda skogarutlämnande av uppgifterregisterpersonuppgifteravverkningarjägare (jakt)byten (fångst)trävarorförordningarmiljörapporteringFinlands skogscentralEuropeiska unionen