Senast publicerat 09-03-2023 10:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 133/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om de tjänster för digital identitet som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om e-legitimation
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om identitetskort
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådMaarit HuotariStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

identitetshandlingardigitalisering (process)mobilapplikationerelektronisk identifieringelektronisk ärendehanteringutlänningaridentitet (självbild)identitet (personuppgift)informationssystemdatasäkerhetMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata