Senast publicerat 09-03-2023 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 138/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
346/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om domstolsavgifter
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
347/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristMarika  Lahtivirta Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

03.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.2.2023.

Första behandlingen

06.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 138/2022 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.02.2023
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 138/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022
Behandlingen avslutad02.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hälso- och sjukvårdpatienterutlandetEU-ländersjukförsäkringersättningaravgifterEU-direktivsocial- och hälsovårdsreformEuropeiska unionenEuropeiska ekonomiska samarbetsområdetStorbritannienSchweiz