Senast publicerat 27-03-2023 12:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 140/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om datasystemet för den byggda miljön
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
431/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
23.03.2023
Författningssamlingen
432/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2022Undertecknaremiljö- och klimatministerMaria OhisaloUndertecknareMiljöministerietFöredragandebyggnadsrådAnna-Leena  Seppälä Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2023.

Första behandlingen

21.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.09.2022
Behandlingen avslutad16.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

informationssystembyggnaderområdesanvändningrätt till informationutlämnande av uppgifteroffentlighetplanläggningtomtindelningtillstånd (lov)byggnadslovhandlingar