Senast publicerat 12-10-2016 14:32
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 141/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
333/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.12.2015UndertecknareJord- och skogsbruksministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.12.2015
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016.

Första behandlingen

07.04.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.04.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.02.2016
Behandlingen avslutad05.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

växtskyddstatsstödförordningarjordbruksproduktionträdgårdsproduktionskogsbrukEuropeiska unionen