Senast publicerat 23-01-2023 13:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 147/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1171/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 5 § i lagen om företagshemligheter
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1172/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1173/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 7 kap. 8 och 9 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1174/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 7 kap. 6 § i kreditinstitutslagen
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1175/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022Undertecknareminister för nordiskt samarbete och jämställdhetThomas BlomqvistUndertecknareJustitieministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJuha  Keränen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som lagutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 147/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 147/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

missbrukallmänintresseförseelserEU-rättoffentlig upphandlingfinansiella tjänsterlivsmedelssäkerhetkonsumentskyddelektronisk kommunikationanmälningarnättjänsterpersoner (individer)skyddandeEU-direktivEuropeiska unionen