Senast publicerat 16-06-2021 09:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 15/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.03.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådVirpi VuorinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

20.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

06.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

17.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

landskap (provinser)finansieringmervärdesskattskattefrihetoffentlig upphandlinghälsovårdstjänstersocial servicekommunersocial- och hälsovårdsreformprivata tjänsterflygtrafikavbytarservicepälsdjursuppfödningrenskötsel (arbete)avbytare vid ledighetskötsel av fiskbestånd