Senast publicerat 28-12-2020 12:44
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 150/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporärt stöd för beskogning
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1114/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandeforstrådMarja KokkonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2020
Behandlingen avslutad26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

klimatpolitikbeskogningimpedimentstatsbidragmarkanvändning