Senast publicerat 28-12-2020 13:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 155/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
994/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeäldre regeringssekreterareKirsi HyttinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.10.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslösaarbetskraftstjänsterföretagstjänsterlönestödstartbidragarbetssökande