Senast publicerat 02-03-2023 13:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 155/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1183/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådEeva MäenpääStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.

Första behandlingen

01.12.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 155/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022
Behandlingen avslutad29.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

kommunerbasservicestatsandelarläropliktsmåbarnspedagogikelevvårddricksvattenskolor (läroanstalter)samarbetelångtidsarbetslösapensionsstöddigitalisering (process)social- och hälsovårdsreformvälfärdsområden