Senast publicerat 10-03-2022 13:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 158/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1151/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.09.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådAnja LiukkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bränslenimportförpliktelserlager (förråd)naturgasstenkololjaändringssökandeenergimarknaden