Senast publicerat 23-08-2019 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 160/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
992/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.10.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

28.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017.

Första behandlingen

29.11.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

01.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad23.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lantbruksföretagareavbytareavbytare vid ledighetavgifterhusdjursskötsel (ekonomi)