Senast publicerat 02-11-2020 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 164/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Stadfäst
29.10.2020
Författningssamlingen
721/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådPekka PulkkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.10.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020.

Första behandlingen

20.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

23.10.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.10.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.10.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.10.2020
Behandlingen avslutad20.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

konkursgäldenärfordringsägareinsolvensföretagcoronavirussmittsamma sjukdomar