Senast publicerat 23-02-2023 13:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 164/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1328/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1329/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av skoltlagen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1330/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1331/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022Undertecknarevetenskaps- och kulturministerPetri HonkonenUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådMaija  Kaukonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2022.

Första behandlingen

16.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 164/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 164/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2022
Behandlingen avslutad11.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

jordbrukspolitiklantbrukrenskötsel (ekonomi)naturnäringarelektronisk ärendehanteringjordbruksstödinvesteringarfonderEU-förordningarEuropeiska unionen