Senast publicerat 04-01-2021 14:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 167/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1032/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1033/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1034/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådLeo ParkkonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.10.2020
Behandlingen av ärendet avbröts.

Remissdebatt

20.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.

Första behandlingen

02.12.2020
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

lantbrukelskattväxthusodlingverkstadsindustritorvföretagskattelättnaderbränsleskattaccisenergiskattklimatpolitikindustrigruvdrift