Senast publicerat 05-08-2022 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av vägtrafiklagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1040/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1041/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1042/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 21 § i fordonslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1043/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.03.2020UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaFöredragandetrafikrådKimmo  KiiskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 17/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 17/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.03.2020
Behandlingen avslutad03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vägtrafikfordonskombinationersnöskotrarspecialtransportfordonkörkortböterverkställighettrafikreglertrafikledningutsläppdirektivskoltransporttrafikförseelsertrafikljustrafiksäkerhettrafikövervakningmåttlastningvägtransportlastbilstrafikkörförbudTransport- och kommunikationsverketTrafikledsverket