Senast publicerat 05-01-2021 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 173/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Läropliktslag
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1214/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om utbildning som handleder för examensutbildning
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1215/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1216/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av gymnasielagen
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1217/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1218/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådPiritta SirvioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020.

Första behandlingen

08.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-30. i proposition RP 173/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

14.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

15.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-30. i proposition RP 173/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020
Behandlingen avslutad07.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

åldersgränserandra stadiets utbildningminderårigagymnasietyrkesutbildningavgiftsfrihetläromedelförberedande undervisningexaminagrundläggande utbildningläropliktsysselsättningspolitiksysselsättningsgradutbildningspolitikfolkhögskolor