Senast publicerat 31-03-2022 14:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 177/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om informationsresursen för forskningsdata
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1238/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.10.2021Undertecknarevetenskaps- och kulturministerAntti KurvinenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådKatariina Simonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

15.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.

Första behandlingen

02.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 177/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 177/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.10.2021
Behandlingen avslutad01.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

forskningsdatainformationsresurserregisterutlämnande av uppgifterrätt till informationinformationstjänstpersonuppgifterdatasekretessUndervisnings- och kulturministeriet