Senast publicerat 03-01-2023 11:27
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 181/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt arbetspensionslagarna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1027/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1028/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1029/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1030/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1031/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandespecialsakkunnigKaisu Harju-KolkkaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.10.2022.

Första behandlingen

25.10.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 181/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.10.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

08.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 181/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

29.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

30.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022
Behandlingen avslutad20.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

rehabilitering (vård)verkställandejämlikhetsjukförsäkringdeltidsarbetepartiell sjukdagpenningrehabiliteringspenningarbetspensioneryrkesinriktad rehabiliteringåterkrav