Senast publicerat 18-06-2020 12:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 182/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1176/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådMiikka RainialaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2018.

Första behandlingen

04.12.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

05.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

10.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 40/2017 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad29.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

havstrafikkonkurrenskraftsocialskyddsavgifterstatsstödbesättning (bemanning)rederier