Senast publicerat 08-11-2022 11:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 189/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om bostadsrättsbostäder
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
393/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
394/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.10.2020Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådAnu KarjalainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.

Första behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 189/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.03.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

24.03.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 189/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad11.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bostadsrättsbostäderräntestödlåninvånareval (kognition)hyreshushyresbostäderansökningsförfarandepåverkantillgång till informationbegränsningar