Senast publicerat 04-04-2022 10:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
911/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.03.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetrådPetri SyrjänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.03.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

30.03.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som finansutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat02.04.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

returneringÅlandsjälvstyrelsebeskattningbokslutstatsbudgeten