Senast publicerat 04-01-2021 14:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 193/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1054/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi  LanttolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

ändringssökandeutlandsrepresentationtjänstemän (offentligt anställda)partnerersättningararbetspensionerutrikesförvaltning