Senast publicerat 28-12-2020 13:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 194/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1073/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1074/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMerja  TaipalusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.11.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

skatteinkomsterdelningsamfundsskattkommunercoronavirussmittsamma sjukdomarstatenbasservice