Senast publicerat 17-03-2023 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 202/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
1014/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.10.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådJari SalokoskiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2022.

Första behandlingen

10.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 202/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 202/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2022
Behandlingen avslutad28.10.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

näringsbeskattningräntabalansräkningarskatteavdragoffentlig upphandlingbeskattning