Senast publicerat 04-01-2021 15:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 203/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1196/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådTuula ManeliusStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 203/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 203/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

11.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020
Behandlingen avslutad02.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

metallerleveranskedjordue diligencetenntantalvolframguldimportEU-länderregional utvecklinggod förvaltningrättsstatkränkningar av mänskliga rättigheterkonflikterväpnade konfliktermineralerEuropeiska unionenSäkerhets- och kemikalieverket