Senast publicerat 29-12-2020 13:07
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 204/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1139/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum29.10.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringssekreterareMeri PensamoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 204/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2020
Behandlingen avslutad26.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetskraftspolitikcoronavirussmittsamma sjukdomarframtidhögskoleexaminaarbetskraftstjänsterföretagstjänsterarbetskraftsutbildninghögskolestudiersysselsättningspolitik