Senast publicerat 25-04-2022 16:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 205/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
16/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
17/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.10.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådTimo RämänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.

Första behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 205/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 205/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2021
Behandlingen avslutad02.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

veterinärerveterinärvårdfodermedelläkemedeldetaljhandelförordningarinformationsanskaffningEuropeiska unionen