Senast publicerat 04-01-2021 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 209/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1065/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.11.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörEmmi NykänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020.

Första behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 209/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

27.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 209/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.11.2020
Behandlingen avslutad19.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

havstrafiksjöfartstatsstödsocialskyddsavgiftercoronavirusnäringspolitikkonkurrenskraftrederierarbetsgivaregodstrafikfartygsmittsamma sjukdomar