Senast publicerat 05-07-2019 11:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 21/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
719/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
720/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 a och 3 c § i lagen om tillämpning av bosättningsbaserad social trygghet
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
721/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 a § i barnbidragslagen
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
722/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
723/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.03.2018UndertecknareinrikesministerKai MykkänenUndertecknareInrikesministerietFöredragandeledande expertJarmo Tiukkanen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2018.

Första behandlingen

25.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 21/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 21/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.07.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.07.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.04.2018
Behandlingen avslutad20.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

invandraretredjeländerutlänningarforskningsverksamhetstudierarbetspraktikfrivilligt arbeteelevutbyteutbildningau pairerEU-länderuppehållstillstånddirektivstuderandeforskarejämlikhetsocialskyddhälsovårdEuropeiska unionen