Senast publicerat 25-01-2023 10:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 213/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt vid gränsöverskridande fusion och gränsöverskridande delning av bolag
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
90/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av samarbetslagen
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
91/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om samarbetsombudsmannen
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
92/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 3 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
93/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 20 kap. 26 § och 21 kap. 25 § i lagen om andelslag
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
94/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.10.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa HeinonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 213/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 213/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.10.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företagsarrangemangpersonalbolagsrättföretagEU-direktivarbetsförhållande (anställning)europabolageuropaandelslagbolagfördelandehemortEuropeiska unionen