Senast publicerat 31-01-2023 19:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 214/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
109/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen
Stadfäst
19.01.2023
Författningssamlingen
110/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum13.10.2022UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigKatariina JämsénStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

14.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 214/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 214/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.10.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

arbetskonflikterkollektivavtaldomstolarmedlingmaktbefogenhethörande (förfarande)