Senast publicerat 18-06-2020 12:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 215/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Andra tilläggsbudjeten för 2018
Författningssamlingen
1035/2018
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.10.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefHannu MäkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Remissdebatt

20.11.2018
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 42-50/2018 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.

Enda behandlingen

22.11.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

23.11.2018
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 215/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 42-50/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2018.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

23.11.2018
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

28.11.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2018
Behandlingen avslutad21.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterutbildninglantbruktrafiklederTilläggsbudgetar