Senast publicerat 23-05-2022 12:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 216/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2022
Författningssamlingen
1208/2021
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.11.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefSami  Yläoutinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.11.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.11.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

26.11.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2021.

Enda behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.12.2021
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.11.2021
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgeterpenningspelbeskattningoffentlig skuldsättningTilläggsbudgetar