Senast publicerat 15-02-2017 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 22/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Stadfäst
03.06.2016
Författningssamlingen
429/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.03.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.03.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.4.2016.

Första behandlingen

13.04.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

20.04.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.04.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 22/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.05.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.05.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.03.2016
Behandlingen avslutad07.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

företagsstödstatsstödförhandlingsdelegationerförhandsuppgifterrättssäkerhetrådgivningEuropeiska unionen