Senast publicerat 02-03-2021 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 223/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1068/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.11.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareAnu KangasjärviStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020.

Första behandlingen

30.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.11.2020
Behandlingen avslutad25.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukförsäkringcoronavirussmittsamma sjukdomarlaboratorieundersökningprov (exempel)förordningaravgifterprivata tjänster