Senast publicerat 21-02-2018 11:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 224/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Avgörande behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1516/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av socialvårdslagen
Stadfäst
29.12.2016
Författningssamlingen
1517/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.10.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.10.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.12.2016
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 12.12.2016.

Första behandlingen

12.12.2016
Riksdagen bordlade ärendet till nästa plenum i dag 12.12.2016 .

Första behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.12.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget lagförslagen i proposition HE nnn/vvvv vp och med grund i lagmotion HE nnn/vvvv vp enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget lagförslagen * i proposition HE nnn/vvvv vp förkastas.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget lagförslagen i lagmotion lagmotionerna LA nnn/vvvv vp förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

20.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 224/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.11.2016
Behandlingen avslutad12.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

specialsjukvårdcentraliseringprehospital akutsjukvårdskyndsamhethälso- och sjukvårdsocialvårdjourcentralsjukhusuniversitetssjukhussocial- och hälsovårdsreform