Senast publicerat 18-06-2020 12:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 232/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2019
Författningssamlingen
1392/2018
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.11.2018UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoFöredragandeavdelningschefHannu MäkinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.11.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.11.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

27.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Enda behandlingen

21.12.2018
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2019 i propositionerna RP 123, 232/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 474/2018 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—309, 311—473, 475—617/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbudgeterutrikesförvaltningpolisengränsövervakningfastigheter