Senast publicerat 13-07-2021 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 232/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
534/2021
Fördragsserien
48/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
535/2021
Fördragsserien
51/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
536/2021
Fördragsserien
54/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av strafflagen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
537/2021
Fördragsserien
56/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Konvention om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
Författningssamlingen
704/2021
Fördragsserien
49/2021
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.11.2020UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådSari  Mäkelä Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.11.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2021.

Första behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

12.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände konventionen och protokollen i proposition RP 232/2020 rd och godkände att Finland ger de underrättelser och förklaringar som avses i proposition RP 232/2020 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 232/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.12.2020
Behandlingen avslutad06.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

luftfartflygtrafikinternationell trafikinternationella överenskommelserflygsäkerhetantiterrorismterrorattackerstörande av ordningresenärerkriminalisering (straffbeläggning)flygkapningar