Senast publicerat 23-10-2017 15:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 233/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1315/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.11.2016UndertecknareStatsrådets kansliUndertecknareutrikesministerTimo SoiniStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.11.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.11.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2016.

Första behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 233/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

12.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.12.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 233/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat17.11.2016
Behandlingen avslutad08.12.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

statsbolagägarstyrningutvecklingsbolagföretagsarrangemangbefogenhetRiksdagenStatsrådet