Senast publicerat 23-12-2022 12:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 233/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1150/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst
20.12.2022
Författningssamlingen
1151/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMikko HorkoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2022.

Första behandlingen

22.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

25.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2022
Behandlingen avslutad16.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bostadsbidragpensionärerlåginkomsttagareenergikostnaderuppvärmningegnahemshushyresvärdarhyrorförsummelseFolkpensionsanstalten