Senast publicerat 13-04-2022 16:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 235/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen
Stadfäst
07.01.2022
Författningssamlingen
4/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.12.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva OjalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.12.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.12.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.01.2022
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.1.2022.

Första behandlingen

04.01.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 235/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.01.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 235/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.01.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.01.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.01.2022
Behandlingen avslutad04.01.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

sjukförsäkringvaccincoronavirussmittsamma sjukdomarvaccineringersättningarföretagshälsovård