Senast publicerat 02-01-2023 11:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 235/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
983/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
Stadfäst
09.12.2022
Författningssamlingen
984/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.10.2022Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna SarkkinenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanEva OjalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.10.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2022.

Första behandlingen

18.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.11.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.11.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2022
Behandlingen avslutad17.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

barnbidragutkomststödbarnfamiljerlåginkomsttagareköpkraft